I gael y newyddion diweddaraf o Amgueddfa Lloyd George, tanysgrifiwch i'r cylchlythyr*:

To receive the latest news from The Lloyd George Musuem, subscribe to our newsletter**: *Mae’r Cyngor yn casglu eich gwybodaeth er mwyn ei hysbysebu am y newyddion diweddaraf gan Amgueddfa Lloyd George. Ni fydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw sefydliad arall. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth tan i chi ganslo’r tanysgrifiad. I gael gwybod am eich hawliau a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor, ewch i wefan Cyngor Gwynedd.
**The Council will use your information to update you about The Lloyd George Museum. The Council will not use your information for automated decision making or profiling. The information you provide will not be shared with any other organisations. he Council will not transfer your personal information to another country. The information you supply will be kept until you unsubscribe. For further information about your rights and the Data Protection Officer’s contact details visit Gwynedd Council's Website.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp